Persondatapolitik – kunde (kontaktperson)


1. Indledning

1.1 Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger (herefter ”Politikken”) beskriver, hvordan TekPartner A/S, CVR-nr. 32472362, (herefter ”os”, ”vi” eller ”vores”) som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om dig som kontaktperson hos vores kunde.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi – og til hvilke formål?

2.1 TekPartner indsamler data, der er afgivet af dig som kontaktperson for vores kunde, eller som vi modtager direkte fra kundens hovedkontor. Vi behandler dine personoplysninger i et CRM-system for at kunne føre historik over vores aktiviteter. Disse data omfatter almindelige persondata som f.eks.;

Navn, tlf. numre, e-mail, fødselsdato/-år, køn, foto. (herefter ”Generelle Kontaktpersondata”).

3. Hvad er det juridiske grundlag for TekPartners indsamling og behandling af personoplysningerne?

3.1 Indsamling og behandling af de Generelle Kontaktpersondata er nødvendig for, at TekPartner kan varetage sin legitime interesse og drive forretning. Grundlaget er beskrevet i Persondataforordningens artikel 6, 1, litra f, der omhandler interesseafvejningsreglen.

4. Videregiver vi dine personoplysninger til andre?

4.1 Vi videregiver dine personoplysninger til WebCRM; et CRMsystem som anvendes til at datostyre historikken og vores aktiviteter med dig som kontaktperson. 

 5. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

5.1 Vi sletter dine personoplysninger, når du stopper som kontaktperson hos vores kunde og senest 1 år efter ansættelsesophør. Vi beholder dog dine personoplysninger i det omfang, at lovgivningen kræver det, som det eksempelvis er tilfældet med bogføringsdata omfattet af bogføringsloven. 

6. Hvilke rettigheder har du som registreret?

6.1 Du har som registreret en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med. Dine rettigheder omfatter følgende:
(a) Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.
(b) Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.
(c) Du har ret til at få slettet dine personoplysninger.
(d) Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.
(e) Du har ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.

6.2 Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig på den e-mail, der fremgår under Pkt. 8 Kontakt.

6.3 Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger. hvis du på trods heraf ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

7. Ændringer i denne politik

7.1 Denne politik vil blive opdateret i hht gældende lovgivning; dog min. 1 gang om året.

8. Kontakt

8.1 Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Politik, eller hvis du vil gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på salg@tekpartner.com.

Dataansvarlig:

TekPartner A/S,
Hørkær 28
2730 Herlev
CVR nr.: 32472362

 

Opdateret 5. maj 2020.