Persondatapolitik - freelance konsulenter


1. Indledning

1.1 Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger (herefter ”Politikken”) beskriver, hvordan TekPartner A/S, CVR-nr. 32472362, (herefter ”os”, ”vi” eller ”vores”) som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om dig som konsulent.

Når du indsender dit CV, og dermed afgiver dine personoplysninger til os, accepterer du, at denne Politik finder anvendelse.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi – og til hvilke formål?

2.1 TekPartner indsamler data, der er afgivet af dig. Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sælge din faglige ekspertise til vores kunder samt at kunne føre historik over vores aktiviteter. Disse data omfatter almindelige persondata som f.eks.; Navn, adresse, tlf. numre, e-mail, fødselsdato/-år, køn, foto, hjemmeside. (herefter ”Generelle Konsulentdata”). 

3. Hvad er det juridiske grundlag for TekPartners indsamling og behandling af personoplysningerne?

3.1 Indsamling og behandling af dit CV er nødvendig for, at TekPartner kan varetage sin legitime interesse og drive forretning, jvf. art. 6,1 litra f samt art. 6,1, litra b, der omhandler det nødvendige hensyn til opfyldelsen af en aftale, som den registrerede konsulent er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes konsulent anmodning forud for indgåelsen af en sådan aftale.

3.2 TekPartners behandling af dine Generelle Konsulentdata foretages, fordi behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen om at sælge dine faglige kompetencer til vores kunder.

4. Videregiver vi dine personoplysninger til andre?

4.1 De personoplysninger, der videregives, omfatter udlukkende køn, fødselsår og postnr.

4.2 Vi videregiver dine personoplysninger til WebCRM; et CRMsystem som anvendes til at datostyre vores aktiviteter med dig som konsulent.

5. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

5.1 Vi sørger for løbende at slette dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, vi har indsamlet dem. Vi beholder dog dine personoplysninger i det omfang, at lovgivningen kræver det, som det eksempelvis er tilfældet med bogføringsdata omfattet af bogføringsloven.

 6. Hvilke rettigheder har du som registreret?

6.1 Du har som registreret en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med. Dine rettigheder omfatter følgende:
(a) Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.
(b) Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.
(c) Du har ret til at få slettet dine personoplysninger.
(d) Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.
(e) Du har ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.

6.2 Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig på den e-mail, der fremgår under Pkt. 8 Kontakt.

6.3 Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger. hvis du på trods heraf ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

7. Ændringer i denne politik

7.1 Denne politik vil blive opdateret i hht gældende lovgivning; dog min. 1 gang om året.

8. Kontakt

8.1 Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Politik, eller hvis du vil gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på salg@tekpartner.com.

Dataansvarlig:

TekPartner A/S
Hørkær 28
2730 Herlev
CVR nr.: 32472362

 

Opdateret 5. maj 2020.