Vækst og konkurrencefordele gennem globalt samarbejde


Nogle udviklingsopgaver kan med fordel løses globalt for at styrke din virksomheds konkurrenceevne eller skabe optimal time to market.

Vi har siden 2009 outsourcet elektronik udviklingsopgaver for at give vores kunder nem adgang til ressourcer, de ikke har tilstede internt i deres virksomhed.  I et tæt samarbejde med kunden er vi bl.a. med til at sikre et smidigt samarbejde med en global partner, adgang til teknologier, ekspertise og viden, der ikke er tilgængelig herhjemme samt lavere drifts- og lønomkostninger.

Vores kunder opnår typisk en økonomisk gevinst på 30 – 50% af den samlede udviklingsomkostning sammenlignet med danske priser, når de får løst udviklingsopgaver i Østeuropa.

Inden for den enkelte opgave aftales det mellem TekPartner og kunden, hvilken rolle TekPartner skal spille i samarbejdet. Vi kan enten varetage hele projektansvaret. Eller vi kan indgå med rådgivning omkring den projektmodel, din virksomheden vil få størst udbytte ved at anvende til et bestemt projekt. Din virksomhed bestemmer med andre ord selv sit engagement i Global Development Service projektet. Hermed også, hvor stor en andel af projektansvaret, TekPartner påtager sig.

Eksempelvis dækker TekPartner elektronik, DSP, FPGA, Embedded Software og Mekanik ekspertisen, mens IT-løsninger varetages af den globale partner.

Vi har fokus på at sikre en vellykket Global Development Service gennem kompetent projektledelse, vedvarende målinger af fremskridt, en stabil kommunikation med kundens interessenter samt bevidsthed om kulturelle forskelle.

Markedsdrevet produktionsvirksomheder kan hente store gevinster ved at arbejde globalt, når samarbejdet håndteres rigtigt. Vores erfaring er, at succes med globale samarbejder er funderet omkring tre parametre:

  • En tæt dialog; to-vejs kommunikation er vital.
  • Feedback; giv din globale partner rutinemæssige tilbagemeldinger på, hvordan du vurderer projektets udvikling.
  • Og tid; den tid, du investerer i din globale partner, er afgørende for, at jeres samarbejde bliver en succes.

Som virksomhed skal man have fokus på at finde en partner, der har ikke blot de kompetencer, man har brug for, men også har samme arbejdskultur. Herved undgår man en lang række misforståelser under projektetperioden.

Vi rådgiver altid vores kunder til at afprøve en potentiel partner med et pilotprojekt, før de indgår en langsigtet aftale.

Du finder en række kundecases her

Linux elektronikudvikling i Østeuropa