Datasikkerheden styrkes med ny IoT Reference Platform

Datasikkerhed, rentabilitet og optimal time to market er nøgleord i TekPartners nyudviklede skuffeløsning: IoT Reference Platformen ligger klar til virksomheder, som ønsker hurtig integration af IoT-løsninger til eksisterende enheder med henblik på at indsamle data, connecte til public services, mv.

Virksomheder, som vil styrke deres konkurrenceevne vha. IoT, kan i fremtiden tage et shortcut og på få uger være godt i gang med en ”efter bogen” og tilpasset IoT-løsning, som det normalt ville kræve mange arbejdstimer at udvikle. Sådan lyder tilbuddet fra TekPartner, der gennem det seneste år har arbejdet på at udvikle og vedligeholde konceptet, samt udvikle forskellige printkort (Thread, NB IoT mv.), som hurtigt og effektivt kan kobles på virksomheders udstyr og connecte til Cloud. IoT-factory benytter Open Source Software og Hardware, samarbejdspartneres standardprodukter og TekPartners egne fremstillede komponenter.

Datasikkerhedsanalyse

Med prototypen har TekPartner udnyttet sine IoT-erfaringer og opsamlet relevante IoT-teknologier til opbygning af den Heterogene IoT Reference Platform. Med en IoT-løsning får virksomheder bl.a. mulighed for at iagttage rå data, analysere og handle momentant på disse data og deres afledte resultater, hvilket giver enorme konkurrencefordele. Løsningen kan udvikles og tilpasses individuelle behov i virksomheden. Fordi udviklingstimerne allerede er lagt, vinder kunden alle fordele, herunder også ift. tests, fordi eventuelle børnesygdomme er fundet og rettet i tidligere versioner. Næste skridt bliver bl.a. at integrere LoRaWAN og Bluetooth Low Energy erfaringer i IoT-Factory. Reference Platformen giver virksomheder mulighed for at få et grundigt hands-on indtryk af forskellige IoT-teknologiers muligheder samt adgang til hurtige tests/verifikationer, før et ”rigtigt” projekt etableres. 

Brug datasikkerhedsanalyse
TekPartner ser løbende systemer og produkter, som er pivåbne eller er overbeskyttede. Begge dele beror typisk på en manglende datasikkerhedsanalyse. Ved datakommunikation er der almindeligvis tre sikkerhedsmæssige forhold, der som minimum bør overvejes og evt. dæmmes op mod:

Jamming – er det muligt og et problem, hvis data i perioder ødelægges af andre systemer og ikke når frem?
Aflytning – er det muligt og et problem, hvis andre lytter med på de data, I sender/modtager?
Identitet – er det muligt og et problem, hvis en fremmed enhed kan give sig ud for jeres eget udstyr og kommunikere med? Vil man gardere sig mod ovenstående, er svarene typisk:

Jamming: Benyt sikre og/eller lukkede netværk/forbindelser, fx GSM og LAN. Hvis det ikke er muligt, er man nødt til at designe løsningen, så den ”lider” mindst muligt under et angreb...
Aflytning: Benyt mere eller mindre kompleks kodning (kryptering). TLS (Transport Layer Security) er en af de gode løsninger.
Identitet: Benyt fx autorisation (authentication) eller ring tilbage (dial back). TLS kombineret med server certificat og individuelle client certifikater er her en god løsning.

Systemsikkerhed tæller
Er det muligt og et problem, hvis fjendtligsindede opdaterer enhederne med fjendtlig software/firmware, som efterfølgende tilsyneladende agerer rigtigt? I så fald er det specifikt processen omkring softwareopdatering (DFU, Device Firmware Update) som ofte foregår over IoT netværket (OTA, Over The Air), der skal analyseres og sættes ind overfor. 

OTA kanalen kan fx beskyttes med TLS. Det kan være en særlig sikkerheds IC, som sammen med certifikater fra en troværdig (trusted) server skal benyttes. Ikke en simpel proces, men desværre nødvendig, når dette er et problem, man vil modvirke. Moderne PC’er o.l. benytter denne teknologi, men for mindre/små embeddede løsninger er det måske en noget kompleks tilføjelse!?

Nogle vælger at udelade OTA DFU, og i stedet give mulighed for DFU lokalt på enhederne af servicemedarbejder og/eller kunder. Med mindre værktøjer er sikrede, kan det imidlertid ikke generelt anbefales, da en hacker kan antages at have adgang til avancerede analyse- og programmeringsværktøjer.

Kontakt os på tlf. 7020 3470 for at høre mere om mulighederne for din virksomhed - eller tjek vores nye site www.IoT-factory.dk


 Find 5 fejl – måske kun én

Zynq TekPartner

... og i virkeligheden er det slet ikke nogen fejl

Listen af Zynq boards, som TekPartner råder over som hardware IP, vokser stadig. Vi har nu udvidet porteføljen nedad, således at vores XC7Z020-2CLG484 har fået følgeskab af en XC7Z010-2CLG400. Resten er (næsten) uændret, og det betyder, at boot-memory, DDR3L, Flash er uændret. Der sidder stadig en USB-2, men ellers er IP’en skrællet for alle perifere enheder; power supply kan programmeres og dermed tilpasses den konkrete anvendelse. Alle overskydende IO’er er routet ud til periferien og kan let bringes i anvendelse efter jeres behov.

TekPartner stiller denne IP til rådighed for vore kunder som et design udgangspunkt, således at I kan komme hurtigt i gang. Så hvis I designer hos os, er den en gratis omgang.

Om ganske kort tid planlægges der at være en RFSoC i samme serie. Kontakt vores salgsteam på 7020 3470, hvis du vil høre mere.


IoT Reference Platform giver optimal time to market

For øget rentabilitet og optimal time to market tilbyder TekPartner nu en skuffeløsning til virksomheder, som ønsker hurtig integration af IoT-løsninger til eksisterende enheder med henblik på at indsamle data, connecte til public services, mv.

Virksomheder, som ønsker at styrke deres konkurrenceevne vha. IoT, kan i fremtiden tage et shortcut og inden for få uger være godt i gang med en gennemtestet og tilpasset IoT-løsning, som det normalt ville kræve op mod 1000 arbejdstimer at udvikle. Sådan lyder tilbuddet fra TekPartner, der gennem det seneste år har arbejdet på at udvikle en prototype af et printkort (MB/MT, mv.), som hurtigt og effektivt kan kobles på virksomheders udstyr og connecte til Cloud ved brug af bl.a. Open Source Software og Hardware, samarbejdspartners standardprodukter og TekPartners egne fremstillede komponenter. Med prototypen har TekPartner udnyttet sine IoT-erfaringer og opsamlet relevante, interessante IoT-teknologier til opbygning af den Heterogene IoT Reference Platform.

Med en IoT-løsning får virksomheder bl.a. mulighed for at iagttage rå data, analysere og handle momentant på disse data og deres afledte resultater, hvilket giver enorme konkurrencefordele. - Og det er bare et spørgsmål om at komme i gang med en gennemtestet løsning, der kan udvikles og tilpasses individuelle behov i virksomheden, lyder det fra TekPartner. Udviklingstimerne er nemlig allerede lagt, så kunden vinder alle fordele, herunder også ift. tests, fordi eventuelle børnesygdomme er fundet og tilrettet i tidligere versioner. Printkortet kan lige nu bruges både til Linux og Windows-systemer og kan integreres til en række øvrigt udstyr. Næste skridt bliver at integrere LoRaWAN og Bluetooth Low Energy erfaringer i IoT-Factory. Reference Platformen giver virksomheder mulighed for at få et grundigt hands-on indtryk af forskellige IoT-teknologiers muligheder samt adgang til hurtige tests/verifikationer før et ”rigtigt” projekt etableres. 

Kontakt TekPartner på tlf. 7020 3470 for at høre mere om mulighederne for din virksomhed - eller tjek vores nye site IoT-factory.dk for yderligere information. 


Christian er HW udvikler og tidl. embedded udvikler fra Harvard

powerelectronics

På TekPartners kontor i Odense sidder Christian Ahler og udvikler embeddede løsninger for en række spændende virksomheder. Bl.a. for FKI Fast Food Teknik, der har gennemgået en digitalisering af flere produktserier fra idé til test og produktgodkendelse. Og for Anchor Lab Copenhagen, der udvikler avanceret udstyr til realtids skibsovervågning og dokumentation. Udviklingsområderne spænder fra startups med behov for at trække på ekstern erfaring, til virksomheder, der allerede har digitalisering og elektronik om bord, men ser fordele i at tilføre ekstra ressourcer, frem til store industrikunder, som afleverer en specifikation og efterspørger en dato for det færdige produkt.

Christian er svagstrøms elektronikingeniør fra Odense Teknikum i 2006 – med en overbyggende kandidatgrad fra DTU med specialisering inden for højfrekvensteknik. Allerede under sin studietid har han arbejdet for startup- virksomheder inden for chipudvikling og sensorteknik. Hvad de færreste ved er, at Chistian også har været headhuntet til Harvard Universtity som embedded udvikler inden for bioinspirerede robotter med fokus på elektronik, software og mekanik. Han sad i flyet til Boston få timer efter, han havde forsvaret sit speciale. Før Christian landede hos TekPartner i foråret 2019, har han bl.a. udviklet power- og embedded elektronik hos LINAK A/S og været udvikler og systemarkitekt hos OnRobot.