Global outsourcing med dansk projektledelse


Siden 2009 har vi arbejdet med global outsourcing af udviklingsopgaver i et tæt samarbejde med partnere i hele verden. Vi samarbejder bl.a. med virksomheder i USA og Canada, hvor vores kunder typisk får løst udviklingsopgaver, der forudsætter særlige kompetencer, som ikke er tilstede i Danmark. Samtidig har vi et tæt samarbejde med virksomheder i bl.a. Makedonien og Hviderusland, hvor vores kunder har adgang til lavere udviklingsomkostninger og mulighed for at skabe optimal time to market.

I daglig tale går vores globale outsourcing under betegnelsen Global Development Service.

Gennem Global Development Service er vi med til at sikre vores kunders produktivitet og konkurrenceevne. Global adgang til viden, teknologi og ekspertise bidrager positivt til vækstmål og giver endvidere mulighed for, at kunden kan positionere sig stærkere.

Vores Global Development Model er gennemtænkt

Flere virksomheder har igennem de seneste år etableret Offshore Development Centers. Den primære årsag har været at få tilgang til lavlønsressourcer til udviklingsopgaver typisk inden for IT. Virksomheden får hermed yderligere R&D ressourcer i lavlønsområder.

Men hvad sker der, når disse ressourcer står ledige? Hvordan sikrer man, at ressource-allokeringen på nye opgaver bliver de rigtige og ikke blot de ledige ressourcer?

TekPartners Global Development-program knytter ressourcer til en opgave ud fra de kompetencer, der er brug for. Ressourcerne kommer fra vores partnernetværk, som råder over ingeniører indenfor alle tænkelige teknologier. Der er således ikke tale om “egne” TekPartner ansatte – men konsulenter hos partnere, der hver især har deres ekspertiseområder.

TekPartners globale samarbejde sker i en kombination af tæt projektstyring, hvor vi stiller en dansk projektleder til rådighed for din virksomhed under hele projektperioden, samt et solidt kendskab til både partner og arbejdskultur. Hermed kan din virksomhed få løst avancerede udviklingsprojekter globalt samtidig med, at I under hele projektperioden handler med et dansk selskab under danske normer.

Vores globale samarbejde koordineres af Zoran Velkoski, som er partner i TekPartner.

Læs mere om vores kompetencer og samarbejdet med kunder her.

Vil du høre mere om din virksomheds mulighederinden for global outsourcing?


Zoran Velkoski
Co-Founder & Partner
Director, Global business Relationship

Mobil: 23 71 12 35

zoran.velkoski@tekpartner.dk

Se LinkedIn profil