IoT platform.

IoT platform introduceres af TekPartner og Seavus.

TekPartner og Seavus har sammen udviklet en IoT platform baseret på HTLM5 som gør, at man med få og enkle midler kan få glæde af IoT principperne til embeddede applikationer, hvor fjerntilgang er et krav. TekPartner har haft hovedfokus på apparatudvikling. 

TekPartner har i samarbejdet haft hovedfokus på apparatudvikling samt udvikling af tilsluttet udstyr, mens Seavus, som er en af TekPartners stærke Offshore samarbejdspartnere, har i dette projekt stået for udvikling af Cloud serverløsning samt brugerflader til Smartphones, Tablet og PC'er.

Illustrationen herunder viser konceptet for TekPartners og Seavus' standard IoT løsning.

Iot

IoT løsningen (TSIT) består af forskellige kundetilpasbare komponenter:

 • Område netværket (lokation / Site / …) baseret på
  • Bluetooth Low Energy (BLE) System on Chip SoC), modul eller en helt sammenbygget løsning
  • WiFi System on Chip (SoC), modul eller en helt sammenbygget løsning
  • Ethernet
  • Område gateway til Internettet (når nødvendig) bestående af
   • Bluetooth Low Energy (BLE) masternode
   • Internetadgang vha. enten
   • Ethernet til switch forbundet til Internet router
   • WiFi til WiFi Acces Point forbundet til Internet router
   • GSM forbundet direkte til GSM datanettet.
   • Web brugerflade til PC, Tablet og Smartphone. HTML5 brugerflade til monitorering og betjening/styring af de lokale enheder.
   • Cloud Server Applikation
   • Cloud Server Hosting løsning

Den lokale Internetadgang fra kundens eget udstyr kan f.eks. være via UART til f.eks. et BLE Modul der kommunikerer med den lokale Gateway. BLE Modulet indeholder uplink-softwaren samt kommunikationssoftware mod det lokale udstyr. Selve BLE Chippen kan også være monteret direkte på enhedens printkort eller det kan ligefrem udgøre enhedens eneste CPU til udførsel af enhedens arbejde (f.eks. ARM Cortex M0 eller M3).

Kundens udstyr kan også være direkte forbundet til et WiFi kredsløb (SoC mv. eller Modul) eller WiFi kredsløbet kan udgøre systemets eneste CPU (f.eks. ARM Cortex M4).

iot2 iot3

Område gateway'en, som bygger bro mellem de lokale enheder og Cloud Serveren, kan f.eks. bestå af en BLE, ZigBee, Z-Wave og/eller lignende masternode(r) samt f.eks. en WiFi forbindelse til et lokalt WiFi Access punkt der er forbundet til internettet. Et meget lille kompakt kredsløb, som kan være en standalone løsning, eller som kan være direkte indbygget i et af de lokale apparater. Gatewayen selv kan sagtens foretage andre opgaver end IoT delen!

Kommunikationssoftwaren, som benyttes mellem enhederne og som mellem Gateway og Cloud server beskyttes og tilrettes til hver enkelt kundes anvendelse, dvs. selv om de benytter samme grundlæggende kommunikationssystem kan de ikke kommunikere med hinanden - med mindre kunderne ønsker at dette skal kunne ske. Denne standardisering af principperne for disse protokoller gør netop systemet simpelt og billigt for den enkelte anvender af TSIT konceptet.

Det Web baserede Brugerinterface er HTML5 baseret. Dette er en af de seneste metodikker til at lave både almindelig web løsninger til PC'ere samt Smartphone venlige løsninger. Herved opnår man, at der kun skal vedligeholdes én brugerflade uanset om det er til PC, Tablet eller Smartphone. Om det er til Windows, Android eller iOS. Dette forenkler etablering og vedligehold af brugerfladerne betragteligt og gør det en hel del lettere, end med forskellige Apps til de forskellige platforme og distributionskanaler, programmeringssprog og frameworks til Windows, Mac og Linux m.fl.

 


TekPartner udfører løsningsprojekt for fynsk kunde

TekPartner tilbyder, som en del af "Projekt" forretningsområdet, at stå for hele projektforløbet fra idé til levering af det færdige produkt. Samarbejdsformen kaldes "Løsning" og gør det muligt for slutkunden udelukkende at fokusere på salget af produktet.

Ved denne type samarbejde står TekPartner for den fulde kravspecifikation, udvikling, typegodkendelse, produktion og eventuelle RMA procedurer. Hele processen styres af TekPartner med en kombination af egne ressourcer og underleverandører. TekPartner har f.eks. ikke egne produktionsfaciliteter. Valget af underleverandører sker i tæt samarbejde med kunden.

Denne samarbejdsform er blandt andet i gang med en fynsk kunde, som med denne model ikke behøver allokere ressourcer og omkostninger til produktudvikling og produktionsstyring. Alle omkostninger bliver dermed gjort variable og kan nemt afskrives over produktets levetid. Selskabet har ikke de store erfaringer med egen produktudvikling, men til gengæld stor salgs viden omkring det marked de henvender sig til. Samarbejdet med TekPartner sikrer, at de kan fortsætte med at fokusere på salg og ikke skal bruge tid på produktudvikling og produktion.

TekPartner oplever en større interesse for denne samarbejdsform, specielt til den markedsdrevne slutkunde. Den passer godt ind i TekPartners 3 forretningsområder: Konsulent, Projekt og ODS. Et løsningssamarbejde kan nemlig ofte få behov for ressourcer fra alle 3 forretningsområder.